3D изображение за визуализация на озеленяване изготвено от Зелена Концепция

Ландшафтно проектиране – най-важният елемент от процеса на озеленяване

Подхождаме с внимание към всеки детайл на уникалния ландшафт, градския контекс и начина, по който двете се хармонизират. Опитваме се да разберем как хората използват обекта и чрез нашето проектиране се стремим да максимизираме ползите от градината, двора или други зелени площи, създавайки по-добро място за работа, отдих и забавление.

вертикално планиране Зелена Концепция

Какво представлява процесът на проектиране?

За да създадем красива и устойчива околна среда, винаги се базираме на внимателното и детайлно ландшафтно проектиране. То е основата на всеки един успешен проект по озеленяване. Въпреки че проектирането на перфектното открито пространство започва върху празното платно, задължително взимаме предвид различни фактори. Това са характеристиките на почвата, съотношението слънце и сянка, архитектурата на дома ви – и най-важното – начина ви на живот и естетика.

Предварителен дизайн

Първоначално ландшафтният архитект ще проведе първите разговори с клиента относно местоположение, размер, първоначални идеи, употреба, бюджет, времеви график. На базата на информацията от клиента се изготвя кратко предложение, документ, който изяснява :

  • какво ще представлява проектът
  • какво ще осигури ландшафтният архитект (обхват и резултати)
  • кой ще съдействат при проектирането
  • нужни ли са други консултантски услуги (геодези, градинари, инженери, консултант по водни обекти)
  • колко ще струва услугата
  • времето, което ще отнеме.
Втора стъпка – концептуалният дизайн

Този схематичен етап на проектиране се основава на визията, разработена в предварителния дизайн. Това е фазата за мислене “извън кутията”, когато проучваме иновативни концепции и тенденции, без да забравяме общите цели и задачи, заложени в предварителния дизайн. Обикновено в тази фаза се проучват и оценяват няколко варианта за проектиране. Целта е да се намери правилната концепция, без да се губи в детайли преждевременно.

Развитие на дизайна

На този етап се задълбочаваме в детайлите, след като сме избрали зедно с клиента облика на дизайна. Определяме настилките на алейната мрежа, материалите, растителността. Прилагамe и количествена сметка за нужните дейности и материали.

Финален етап – документация по изграждането 

Тази фаза се съсредоточава върху финализирането на набор от изчерпателни чертежи и спецификации за компонентите на ландшафт. Документацията установява подробно изискванията за елементите от ландшафта и качеството на материалите. Тя предоставя инструкции за бъдещото изграждане на ландшафтния проект.

Процесът на работа

Процесът на работа е един и същ, без значение от мащаба и големината на обекта и винаги започваме с предварителна консултация. Когато проявите интерес, един от нашите проектанти ще се срещне с вас на обекта, за да научи как искате да използвате пространството, вашите предпочитания и очаквания. На първата среща дизайнерът ще направи проучвания,измервания и снимки на съществуващия ландшафт и вашия дом. Следва подготовката на плана, който установява стила и композицията на градината, трасирането на алейната мрежа и съставните и части. Използваме 3D изображения, както и ръчно изработени цветни скици, които представят нагледно бъдещия проект.

Прокетирането цели предварително решаване на редица проблеми свързани, по-късно, с изграждането на градината. Затова е и неизменна част от създаването на една зелена площ. Чрез проекта се осигурява баланс между открити и закрити площи, с цел прегледност и комфорт.

3D изображение за визуализация на озеленяване изготвено от Зелена Концепция
проектиране-proektirane

Защо да изберете Зелена Концепция?

Търсите екип от ландшафтни архитекти, който разбира вашите идеи и отговаря на вашите предизвикателства? Екип, който работи с желание и вдъхновение за вашия проект? Проектантите на Зелена Концепция творчески балансират между възможностите и ограниченията на обекта. Оптимизирайки бюджета, винаги успяват да създадат уникален проект със завладяващ окончателен дизайн.

Вашето мнение е важно за нас

Като професионални ландшафтни архитекти, ние знаем, че природата е най-пленяваща, когато е в хармония със заобикалящите фактори. Така и хармоничните взаимоотношения с клиента и неговата задоволеност водят до най-качествените резултати. От създаването на концепцията до първите стъпки на изпълнение, ние работим уважавайки мнението на клиента и взимайки предвид спецификите на дадения обект.

Добър дизайн, добър бизнес

Всеки ден архитектите на Зелена Концепция доказват, че проектирането е съществен елемент от добрия бизнес. Години наред нашите креативни решения печелят одобрението на редица клиенти. Нашите проектанти използват творчеството си, за да разширят възможностите в рамките на бюджета ви, като създават визуална среда с отличителен дизайн и уникална гледна точка.

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*