Проект за градина

След заснемането на терена, проект за градина започва със скициране,  продължава с няколко степени на планиране и завършва с прилагането върху площта.

Екипът на Зелена Концепция има дългогодишен опит с изграждане на  градини от различен тип – дворни пространства, обществени зелени площи, бизнес сгради.

Градината е естествен преход от дома, офиса към околната среда. Чертежът, скицата или рисунката, израз на представата ни за околно пространство и ландшафт, от листа хартия, се пренася на терена.

Градината придобива обем, колорит и мирис. Стилово и композиционно трябва да се отговаря на архитектурата и интериора. При изграждане на градини нашият екип е подготвен за решаването на понякога сложни задачи.

Процес на създаване на градината

Процесът на изграждане на градини е свързан със следните етапи:

    • прехвърляне на земни маси
    • създаване на геопластики
    • трасиране на алейна мрежа и водни площи
    • засаждане на растителност и затреваване

Какво е геопластика?

Геопластиката е свързана с терена, на който се разполага имотът Ви. В днешно време ние можем, вследствие на външна намеса да променим релефа и структурата на площта. Това включва имоти, които са разположени на неравна почва, различни денивелации, но не само.

Чрез геопластика можем да изградим различни височини и форми на терена, например от равнина да приложим големи отклонения на височината.

За терена се определят нивата и подходите, така че функционално той да е максимално удобен и комфортен и да отговаря на индивидуалните представи и нужди на всеки един клиент. Имате възможност да избирате от създаването на хълмове и лабиринти, до стени и различни структури.

Първоначалната подготовка на терена е от голямо значение – подготвят се зоните съгласно идейния проект, терена се подравнява и укрепва при нужда и се изгражда проект за вертикално планиране.

Следва нанасяне на проекта върху терена, което включва изкопаване на посадните места на базата на дендрологичен чертеж. Следващи стъпки са изграждането на плочкопътеки и самото засаждане на  растителността – озеленяване.