зелени-покриви-покривни-градини
Покривни градини, проект на екстензивна покривна градина

Покривни Градини

Зелена Концепция предлага изграждане и поддържане на покривни градини, които служат не само за освежаване на средата, но имат и други ползи за имота. Зелените покриви обслужват няколко цели за една сграда, като например: поглъщането на дъждовна вода, подпомагане за понижение на градските температури на въздуха и намаляването на ефективната им топлина.

Зелените покриви са подходящи за проекти не само на нови сгради, но могат да бъдат инсталирани върху малки гаражи или по-големи промишлени, търговски и общински сгради. Градините ефективно използват естествените функции на растенията за филтриране на вода и третиране на въздуха в градски и крайградски пейзажи.

Интензивни и Екстензивни покриви

Има два типа зелен покрив: интензивни покриви, които са по-дебели, със средна дълбочина 12,8 см (не по-малко) и могат да поддържат по-голямо разнообразие от растения. Покривните градини с интензивно поддържане представляват трайни насаждения от разнообразни дървесни и храстови видове, алеи, пейки, детски площадки, дори басейни. Те са по-тежки и изискват по-голяма поддръжка, повече грижи и по-редовно напояване.
Екстензивните покриви  са плитки , вариращи от 2 cm до 12.7 cm, по-леки са от интензивните зелени покриви и изискват минимална поддръжка. Този тип градини са много подходящи за покриви с малък капацитет на натоварване и места, които по принцип не са предназначени да бъдат използвани като покривни градини. Разходите за поддържане са по-ниски, отколкото при интензивните или полуинтензивните зелени покриви и са по-подходящи за по-малко взискателни и бавнорастящи растителни видове.

Ползи от Покривни Градини

      • Зеленият покрив може да удължи живота на покрива с над 200%, като покрие хидроизолационната мембрана с растяща среда и растителност, което предпазва мембраната от ултравиолетови лъчи и физически увреждания.
      • Смята се, че инсталирането на зелен покрив може да увеличи стойността на недвижимата собственост на вашата къща с около 7%.
      • Чрез подобряването на термичната ефективност на покрива зелените покриви позволяват на сградите по-добре да запазят топлината си по време на по-хладните зимни месеци, докато отразяват и поглъщат слънчевата радиация през горещите летни месеци, което позволява сградите да останат по-хладни.